آموزشگاه موسیقی ایران

طیب فقیه

طیب فقیه

مدرس صدا سازی و آواز
میلاد بیژنی

میلاد بیژنی

مدرس ویولن
علیرضا بنازاده

علیرضا بنازاده

مدرس گیتار و هارمونیکا
امین زارع

امین زارع

مدرس عود و ویولن
آرین نصیری پور

آرین نصیری پور

مدرس گیتار
ویدا بچه سقا

ویدا بچه سقا

موسیقی کودک
ایگال خالدار

ایگال خالدار

مدرس پیانو
نغمه زمردی

نغمه زمردی

مدرس نی
نیما احسنت

نیما احسنت

مدرس سه تار
امید دهقانی

امید دهقانی

استاد تار
کاوه پیمان

کاوه پیمان

استاد تار
مرجان شمس

مرجان شمس

استاد دف
تست تست

تست تست

استاد گیتار
تست تست

تست تست

استاد سه تار