محمدرضا عطار

کارشناس موسیقی

15سال سابقه تدریس

- کسب مقام اول تکنوازی سنتور  در ششمین جشنواره  جهاد دانشگاهی استان فارس در سال 1375

-کسب مقام دوم در رشته دونوازی سنتور تنبک در هفتمین جشنواره موسیقی استان فارس در سال 1376

- کسب مقام سوم در تکنوازی سنتی در پنجمین جشنواره موسیقی جهاد دانشگاهی استان فارس در سال 1374

- دارای لوح سپاس بعنوان هنرمند فعال طی 10دوره جشنواره شعر و موسیقی جهاد دانشگاهی استان فارس در سال 1379

- کسب مقام اول در سی امین جشنواره بین المللی فجر در بخش موسیقی کلاسیک ایرانی به همراه گروه همنوازان ایران در سال 1393