شیما اطمینان

شیما اطمینان

از سال ۱۳۷۵ شروع به یادگیری موسیقی نزد اساتید مختلف

15سال سابقه تدریس

مدرس سازهای کوبه ای و سلکاتو

شرکت در جشنواره های موسیقی و کنسرتهای متعدد با گروههای مختلف

دارنده گواهینامه تدریس دف از استاد بیژن کامکار

شرکت در کلاسهای حضوری و غیر حضوری اساتید کوبه ای خارج از کشور