محمد کریم ابراهیمی

متولد ۱۳۶۳ شیراز

فراگیری تنبک از سال 78 نزد علیرضاکواری و از سال 80 نزد استاد نویدافقه

تئوری و سلفژ حامدمهاجر و امیراسلامی

آشنایی با سه تار

فراگیری ردیف موسیقی ایرانی نزد استاد مسعودشناسا

کسب مقام نخست تنبک نوازی جشنواره موسیقی استان فارس سال 79 و 80

کسب مقام نخست تنبک نوازی کشوری جشنواره ملی جوان سال89

اجرای کنسرت - انتشار آلبوم و شرکت درجشنواره های متعدد موسیقی بهمراه

هنرمندانی چون

مجیددرخشانی - داوود آزاد - حسین بهروزی نیا - مسعود شناسا - محمدمعتمدی - علی زندوکیلی-محمدذاکرحسین - سینا و سحاب علم و ....

انتشار آلبوم رستاخیز - شعشعه - انگاره فراق

همکاری در آلبومهای آواز دولاب - خلوتگاه من - کودک سنتور شادی - پس‌پرده شب

سابقه بیش از 1 دهه تدریس اصول و مبانی ریتم و تنبک نوازی

برگزاری کارگاههای عمومی تنبک نوازی و مبانی ریتم در شهرستانهای مختلف از جمله قزوین -

شهرکرد - شیراز - لار - لامرد و ....

اجرای کنسرت در کشورهای قزاقستان - اتریش - مجارستان - افریقای جنوبی - تانزانیا

همکاری با صدا و سیما استان فارس و واحد مرکزی