ایمان میرشکاری

 

ایمان میرشکاری

شروع موسیقی از سال 1377

 شروع فلوت از سال1380 زیر نظر استاد جمشید دلطلب

اجرا باگروه موسیقی اهورا به سرپرستی استاد امید حسنی

اجرا با گروه بادی تهران در جشنواره سازهای بادی تهران

آموزش کلارینت زیر نظر استاد خرازی و استاد پور معین در تهران

حضور در جشنواره سالهای 89  و  90

حضور در گروه موسیقی هنگام به سرپرستی استاد روزبه تابنده

حضور در گروه موسیقی همنوازان ایران به سرپرستی استاد کاوه پیمان

حضور در گروه مشکاتیان به سرپرستی استاد کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج

سابقه تدریس در آموزشگاه های آرشه،ایران و فاگوت از سال 1388 تاکنون